Οι άνθρωποί μας

Απόστολος Ράπτης: CEO, Διευθυντής πωλήσεων και Νόμιμος εκπρόσωπος

Δημήτρης Μαρνιεράκης: Διευθυντής Τεχνικού Τμήματος

Σαμουήλ  Σταμπόλογλου: Υπεύθυνος αποθήκης και μεταφορών

Βασιλική Μεχτερίδου: Υπεύθυνη Προμηθειών και Παραγγελιών

Γιάννης Μουτζαλιάς: Τεχνικός – Υπεύθυνος τμήματος ανταλλακτικών

Σταυρούλα Σουλιώτη: Υπεύθυνη Λογιστηρίου και Υπεύθυνη Ποιότητας

Παναγιώτης Λουλόπουλος: Τεχνολόγος Τροφίμων, Πωλητής

Χρήστος Κασσάρας: Τεχνικός Πωλήσεων και Υπεύθυνος Μάρκετινγκ

Εβίτα Καρανικολάου: Υπεύθυνη Μάρκετινγκ

Κωνσταντίνα Σιόντα:  Διευθύντρια Οικονομικών, CinsO και Νόμιμος εκπρόσωπος