Υπηρεσίες

Βασικός πυλώνας ανάπτυξης της Εταιρείας μας είναι η παροχή after-sales, service στα μηχανήματα και στα προϊόντα που πουλάει. Χωρίς την παροχή αυτή θεωρούμε ότι οποιαδήποτε πώληση είναι ανέντιμη. Για τον λόγο αυτό από την ίδρυσή της η Εταρεία δημιούργησε το τμήμα του Service το οποίο αποτελείται από Τεχνικούς Μηχανικούς οι οποίοι εκπαιδεύονται διαρκώς πάνω στα μηχανήματα τα οποία προμηθεύουμε και λειτουργεί καθημερινά όλο το χρόνο.

πεαμι υπηρεσίες