Ανιχνευτές μετάλλων Pulsotronic.

Ανιχνευτές μετάλλων για στερεά και σε υγρή μορφή προϊόντα από τον Γερμανικό οίκο Pulsotronic με δυνατότητα κατασκευής custom εφαρμογών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε οικονομική προσφορά.

Τηλ. 210-2135690

email: sales@peami.gr